Autofolie s atestem 8 SD od firmy SunTek

Každé auto může mít na sklech nainstalovány autofólie s atestem, aniž by hrozily potíže při silniční kontrole, technické kontrole nebo při cestách do zahraničí. Autofólie se instalují z vnitřní strany autoskel vozidla na všechna boční skla (bezpečnostní fólie), od ramen řidiče dozadu, tj. od „B“sloupku (protisluneční fólie), na všechna skla kromě předního. Všechna instalovaná skla od ramen řidiče dozadu jsou pod folií opatřena štítkem s atestem 8SD a zákazníkovi je následně vystaveno „Osvědčení o odborné instalaci“ pro potřeby kontroly Policií ČR a STK. Čelní sklo má fólii vloženu mezi dvě vrstvy skla již od výrobce, aby bylo omezeno možné zranění cestujících odletujícími střepů v případě nehody, nebo při nárazu kaménků a podobně. Výše zmíněné autofólie jsou instalovány bez demontáže skel z automobilu. Výborná kvalita, odolnost proti otěru, vysoké výkony, snížení přehřívání interiéru, ochrana před UV zářením a dlouhá životnost – to jsou přednosti námi instalovaných autofolií.

Bezpečnostní autofólie:

4 M

  • bezbarvá bezpečnostní autofólie s atestem je účinnou ochranou proti zlodějům
  • zachycuje až 99% UV záření, čímž chrání interiér před vyšisováním
  • je schválena Ministerstvem dopravy a spojů na všechna boční skla (přední sklo má v sobě fólie již od výrobce; zadní sklo slouží jako případný nouzový východ)

Ostatní autofolie:

  • řada STD (5, 20, 35, 50, 70) Charcoal hnědo-zelená
  • řada HP (5, 15, 20, 35, 50) Charcoal hnědo-zelená (vrstva sputerovaného kovu)
  • řada HP Bronze (18B, 40B) hnědá-bronzová
  • řada INF (10, 20, 35, 50, 65) Neutral (vrstva sputerovaného kovu)

Číslo, uvedené u typu autofólie udává tmavost autofólie (prostup světla v %); čím je číslo nižší, tím je autofólie tmavší, s menší propustností světla.

Veškeré instalace fólií na skla automobilů mohou provádět pouze vyškolené a schválené autorizované firmy. Tyto firmy jsou evidovány Ministerstvem dopravy a spojů, jako firmy schválené pro provádění instalací fólií na skla automobilů. Instalace, které nejsou opatřeny štítkem s číslem atestu mohou být při silniční kontrole posouzeny Policií ČR jako nepovolená úprava se všemi sankcemi z toho vyplývajícími.

Povinností těchto firem je provádět instalace v souladu s platnými předpisy. Každý automobil opatřený autofóliemi musí být rovněž opatřen schvalovací značkou SD (štítkem s atestem). Každá firma je povinna vést přesnou evidenci o instalaci fólií na vozidla v následujícím rozsahu:

  • typ, VIN vozu, jméno zákazníka, datum instalace a její evidenční číslo, typ fólie a místo provedené úpravy (instalace)

Potvrzení o instalaci autofolií obdrží zákazník po provedené instalaci.

Amatérské instalace autofolií nejsou povoleny – takto nainstalované autofólie nemohou být opatřeny schvalovací značkou.