Bezpečnostní folie na okna

S překotným technicko-ekonomickým rozvojem naší společnosti se bohužel objevují i negativní vlivy. Vzrůstající agresivita a nevšímavost okolí jsou živnou půdou pro násilníky a zloděje. Každý den se bohužel můžeme setkat s následky jejich řádění. Okna našich bytů a domů jsou pro tyto různé kriminální živly nejsnadnější cestou, jak vniknout do objektu. Kde existuje útok, musí být i obrana.

Velmi účinnou ochranou oken jsou bezpečnostní fólie na okna SDI Glass Gard. Na oknech nejsou vidět, nemění vzhled objektu a nelákají potencionální zloděje.

Clar 12M Crystal

Tato vysoce odolná bezpečnostní fólie na okno je 0,3mm silná a bezbarvá. Splňuje kritéria mechanické odolnosti dle Evropské normy: DIN EN 356 E jak ve stupni P – 1, tak i P – 2, při aplikaci na sklo silné 3mm a silnější. Při oboustranné instalaci na sklo silné 6mm splňuje požadavek mechanické odolnosti P – 4. UV filtr této bezpečnostní fólie ochraňuje Vaše zdraví a Váš majetek, zadrží minimálně 99% škodlivého UV záření. Má zdvojenou proti-otěrovou vrstvu, která ji chrání před nechtěným poškrábáním. Instaluje se na vnitřní stranu skla (z interiéru) a je schválená Státním zdravotním ústavem. Používá se pro skleněné plochy a okna objektů, kde hrozí nebezpečí loupeže, či jiné možnosti napadení skleněné plochy. Vhodná též pro ochranu před přírodními pohromami (krupobití, vichřice apod.), zvláště pro střešní okna (nebezpečí poranění, vyplavení a zničení interiéru apod.). Je vhodná pro skla a okna obchodů, rodinných domů, bank, bytů (balkónů), střešní okna atd.

Cíl:

Zabránit, popř. co nejvíce ztížit vloupání skleněnou plochou do objektu. Splňují požadavky pojišťoven.

Využití:

Využití je opravdu široké. Okna objektů musí být dle pojišťoven chráněna do 5m nad terénem. Můžeme namítnout, že jsme proti zlodějů pojištěni, ale existuje mnoho předmětů, které pro nás mají nevyčíslitelnou hodnotu a jsou nenahraditelné.

Poznámka:

Bezpečnostní fólie doporučujeme i na okna, která jsou vybavena mřížemi. Mříže jsou odolné proti zlodějů, avšak málo účinné proti třaskavinám a zápalným lahvím. Rovněž doporučujeme bezpečnostní fólie na bezpečnostní skla (konex), protože zabrání případnému poranění z rozbitého skla. Toto nebezpečí naše bezpečnostní fólie na okna velmi účinně eliminují.